REGLER för
TEKNOS
Classic Rally Cup 2011
 

DELTAGARE: Cupen är öppen för förare med gällande förarelicens A-B-C.
Samtliga licensklasser sammanlottas.
Utländska förare får delta i cupen när tävlingsarrangören inbjuder till detta.

TÄVLINGSKLASSER: Enbart Appendix K. besiktigade bilar.
KRB Klass 1. App. K > 1965 = 0-1300 cc,
KRB Klass 2. App. K > 1965 = 1301- > cc.
HRB Klass 3. App. K    1966-75.
HRB Klass 4. App. K    1976- 81.

POÄNGBERÄKNING: Poäng enligt följande delas ut i varje bilklass: 1:a 15p., 2:a 13p., 3:a 11p., 4:a 9p.
ner till 12:e som får 1p.
Minst tre startande för fulla poäng, annars enligt följande: 1:a 11 p. och 2:a 9 p.
Poängen läggs samman i en gemensam tabell där slutsegraren i TEKNOS Classic Rally Cup oavsett bilklass, är den som får flest poäng.

STARTPOÄNG: 2 startpoäng delas ut för varje start.

TÄVLINGAR: Tio deltävlingar ingår preliminärt i cupen, varav sex deltävlingar räknas i slutställningen.
Om färre än åtta deltävlingar körs, räknas fem deltävlingar. Startpoäng får tillgodoräknas i samtliga deltävlingar,
alltså totalt 20 startpoäng kan uppnås.

NOTER: Noter är tillåtna i alla deltävlingar där noter finns, undantaget de tävlingar där KRC/RM ingår,
där gäller KRC/RM-Reglementet (inga noter). När arrangören tillåter genomkörning av sträckorna för egen notkontroll är detta tillåtet,
annars är det förbjudet
Deltagare som väljer att tävla utan noter får 2 bonuspoäng vid varje tävlingstillfälle där ekipaget
kommer i mål. Där noter inte finns, delas inga bonuspoäng ut.
Ekipage som valt att tävla utan noter, men ändå använder noter, utesluts ur cupen.

 PRISER/PRISUTDELNING: Deltagande i TEKNOS Classic Rally Cup är kostnadsfritt. Enda kravet är
att cupdekalen ska finnas på bilen vid varje deltävling.  Prispotten är på preliminärt 22 000 kronor.
Klassvinnare får 2 000 kronor i de klasser där minst tre startande har tagit poäng i minst tre olika deltävlingar.
Resterande belopp fördelas till placeringarna 1-2-3 i totaltabellen.
Hederspriser utdelas till placeringarna 1-2-3 i klasserna och i totaltabellen 1-5.
Vid lika poäng med sex deltävlingar räknade i sluttabellen, räknas först totala antalet inkörda poäng.
Därefter flest körda deltävlingar och sedan bäst placering i finaltävlingen.
Prisutdelning sker direkt i samband med sista deltävlingen i Karlskrona.
Icke avhämtade priser tillfaller cupen.


 

Hörby, Februari 2011
Cupkoordinator:
Tommy Svensson

 

Sidan uppdaterad
2011-02-20