REGLER för
TINTER
Classic Rally Cup 2014
 

DELTAGARE: Cupen är öppen för förare med gällande förarelicens A-B-C, samtliga licensklasser
sammanlottas. Utländska förare får delta i cupen när tävlingsarrangören inbjuder till detta.

TÄVLINGSKLASSER: Enbart Appendix K. besiktigade bilar.
KRB Klass 1. App. K > 1965 = 0-1300 cc, + >1962 0-2000 cc,+ VW 1500, VW 1500S/--65
KRB Klass 2. App. K > 1965 = 1301- > cc.
HRB Klass 3. App. K    1966-75.
HRB Klass 4. App. K    1976- 81.

Notklass: Samtliga bilklasser sammanräknas där ekipagen använder noter. Ingår inte i Totallistan.

POÄNGBERÄKNING: Poäng enligt följande delas ut i varje bilklass: 1:a 15p., 2:a 13p., 3:a 11p., 4:a 9p.
ner till 12:e som får 1p.
Minst tre startande för fulla poäng, annars enligt följande: 1:a 11 p. och 2:a 9 p.
Poängen läggs samman i en gemensam tabell där slutsegraren i TINTER Classic Rally Cup oavsett bilklass, är den som får flest poäng.

STARTPOÄNG: 2 startpoäng delas ut för varje start.

TÄVLINGAR: Åtta deltävlingar ingår i cupen, varav sex deltävlingar räknas i slutställningen. Om färre än sju deltävlingar körs, räknas fem deltävlingar.
Startpoäng får tillgodoräknas i samtliga deltävlingar.

I ”Notklassen” räknas de fyra deltävlingar där noter finns att tillgå.

NOTER: Noter är inte tillåtna utom i Notklassen.

 PRISER/PRISUTDELNING: Deltagande i TINTER Classic Rally Cup är kostnadsfritt. Cupdekalen ska dock finnas på bilen vid varje deltävling.
Finns ingen cupansvarig på plats för att dela ut cupdekal, medges undantag från regeln i den tävlingen. 

Prispotten är preliminärt 50 000 kronor varav 10 000 kronor tillfaller totalsegraren. Klassvinnare får 4 000 kronor i de klasser där minst tre startande
har tagit poäng i minst tre olika deltävlingar.
Notklassens vinnare erhåller 2000 kronor.
Resterande belopp fördelas till placeringarna 1-2-3-4-5 i totaltabellen.
Hederspriser utdelas till placeringarna 1-2-3 i klasserna och i totaltabellen 1-5.
Vid lika poäng med sex deltävlingar räknade i sluttabellen, räknas först totala antalet inkörda poäng.
Därefter den förare som har kört flest deltävlingar och därefter den med flest poäng i finaltävlingen.
Ett specialpris kommer dessutom att delas ut vid finalen åt deltagare som under åren utmärkt sig på ett positivt sätt.
Pristagare utses av cupansvariga. Prisutdelning sker direkt i samband med sista deltävlingen i Karlshamn. Icke avhämtade priser tillfaller cupen.

Fet stil, nyheter 2014.

 

Hörby, Mars 2014
Cupkoordinator:
Tommy Svensson

 

Sidan uppdaterad
2014-03-15